Wat doet Nei Skoen

Opzetten van en werken met groepen ervaringsgenoten

  • Beginnen bij bestuur: zelfhulptradities zelf uitdragen
  • Op dinsdag draait een supportgroep Molenstraat 74 B


Participatiegerichte Projecten
Gericht op meedoen en tegen vooroordelen

  • Human Library
  • Living Museum
  • Nei Skoen pennenhouders in productie nemen
  • Grote Doeken printen en exposeren Cacaofabriek
  • Boekje produceren met Nei Skoen hersteltradities


Band van de Straat oprichten: muzikale zelfhulp


Recovery Learning Community / Buurtskool oprichten


Presentaties workshops trainingen:

  • Opleiden ervaringsdeskundigen
  • Gericht op anderen die zich willen verdiepen/ bekwamen in herstelgericht werken vanuit zelfhulptradities

 

Een herstelgericht netwerk opbouwen van personen en organisaties met als motto: Overal in Helmond Nei Skoen = Nieuwe Kansen

Dit vanuit de zelfhulptradities.
In contact komen met mogelijke deelnemers en plaatsen vinden waar deelnemers zinvol bezig kunnen zijn.