Skon FILMKUS

Op deze pagina zullen er video’s gepubliceerd worden die gemaakt worden van optredens en andere activiteiten.

Nei Skoen heeft ook een eigen YouTube kanaal: Youtube channel neiskoen


Impressie optreden cacao aan de kade

Bij deze een impressie van ons optreden tijdens cacao aan de kade in de cacaofabriek op 10 september 2017.